@ziyaretçi;

Yargıtay Başkanlığı 38 Sözleşmeli Personel Alacak Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen
sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak
uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.
http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?9b8e3d44-f043-4389-80f6-0ba55492970c

0 Cevap Yanıtla 4 ay önce

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sö

Bağcılar Belediye Başkanlığı 4